Tablit

Przedszkole, jako jedno z niewielu w Poznaniu, realizuje Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego z modułem językowym, wykorzystującym platformę edukacyjną, oparty na pracy metodą projektów oraz metodą Questioning the Author.

logo programu edukacyjnego tablit, napis t@ablit