Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap – edukacja przedszkolna. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne:

  • Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 dotyczy dzieci z roczników 2016-2019.
  • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w terminie od 14 marca (od godziny 10:00)do dnia 25 marca 2022 r. Składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsze referencja.
  • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze strony: http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

Szczegółowe informacje w zakresie przekazywania dokumentów rekrutacyjnych znajdą Państwo w Informacji dla Rodziców dot. rekrutacji do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023,zamieszczonej na stronie: http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole

Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2022/2023.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację potwierdzenia woli kontynuowanie edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2022/2023 i wypełnioną składają w placówce w terminie: od 7 marca do 11 marca 2022 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – POBIERZ