Przedszkole Promujące Zdrowie

Zdrowie – według Światowej Organizacji Zdrowia – to nie tylko brak choroby, ale także stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Mając na uwadze wszystkie te aspekty, a także świadomość, że wiek przedszkolny dla człowieka jest tym momentem, w którym kształtują się jego obecne i przyszłe zachowania prozdrowotne, w grudniu 2010r. Rada Pedagogiczna wraz z radą Rodziców naszego przedszkola podjęła decyzję o przystąpieniu do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Po trzech latach starań i działań prozdrowotnych naszej placówce nadano Certyfikat Wojewódzki Przedszkola Promującego Zdrowie.

Aby móc kontynuować realizację działań w zakresie promocji zdrowia, powołaliśmy specjalny Zespół do spraw Promocji Zdrowia, który opracowuje plany działań i koordynuje wszelkie działania w tej dziedzinie. Na każdy rok szkolny wybieramy priorytety z zakresu edukacji zdrowotnej, które w szczególny sposób będziemy propagować wśród całej społeczności przedszkolnej.

Działania dydaktyczno – wychowawcze obejmują dzieci, rodziców, nauczycieli i całą społeczność przedszkolną.

Promocja zdrowia jest ideą ogólnoświatową, obejmującą działania ochraniające, wzmacniające i pomnażające zdrowie.

Przedszkole Promujące Zdrowie, to takie, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, nauczycieli, pozostałych pracowników placówki oraz rodziców.

logo przedszkole promujące zdrowie: uśmiechnięte jabłuszko umieszczone w kształcie budynku przedszkola

CZYM JEST PROGRAM „PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE”?

Program powstał z inicjatywy WHO, z ogólnych założeń promocji zdrowia – realizowany jest w Polsce od 1991roku. Zrzesza wokół siebie placówki szkolne (Szkoła Promująca Zdrowie) i przedszkolne (Przedszkole Promujące Zdrowie) z całej Polski.

CO TO JEST PROMOCJA ZDROWIA?

Program ma na celu promocję zdrowia czyli zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Ważne jest tutaj założenie:
NASZE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH.

Aby osiągnąć ten cel, przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki
i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • Zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców),
 • Podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie
  i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

CELE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ.

 • Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia,
 • Współpraca z rodziną dziecka,
 • Uświadomienie własnej odpowiedzialności za swoje zdrowie,
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie
  z emocjami,
 • Rozwijanie zainteresowania aktywnością fizyczną,
 • Rozbudzenie potrzeby podejmowania działań na rzecz środowiska.

STANDARDY PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE.

 • Koncepcja pracy przedszkola sprzyja realizacji zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 • Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu
  i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 • Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną i stwarza warunki do praktykowania zachowań prozdrowotnych.
 •  Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

ZACHOWANIA PROZDROWOTNE W PRAKTYCE

Zachowania związane z żywieniem:

 • Stwarzanie okazji i zachęcanie dzieci do spożywania nowych potraw,
 • Niezmuszanie do jedzenia,
 • Uczestniczenie dzieci w przygotowaniu prostych potraw,
 • Ograniczenie spożycia cukru przez dzieci,
 • Zachęcanie do częstszego picia wody,
 • Zachęcanie do jedzenia warzyw i owoców,
 • Wzbogacenie posiłków o produkty zbożowe.

Zachowania związane z dbałością o ciało:

 • Regularne i dokładne mycie rąk,
 • Uświadamianie konieczności mycia zębów,
 • Uświadomienie konieczności dbania o higienę,
 • Ochrona przed nasłonecznieniem.

Zachowania związane z aktywnością fizyczną:

 • Promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci,
 • Zachęcanie do ruchu w czasie wolnym,
 • Organizowanie zajęć ruchowych w czasie pobytu na placu zabaw,
 • Prowadzenie gimnastyki porannej.
 • Promowanie aktywności fizycznej wśród rodziców.

Zachowania związane z bezpieczeństwem:

 • Uczestnictwo w zajęciach dotyczących postępowania w sytuacji różnych zagrożeń,
 • Uczenie się przez dzieci zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach,
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • Poznanie sposobów wyrażania emocji oraz radzenia sobie
  w sytuacjach trudnych.

Podejmowane działania:

Z” jak zachęcanie do aktywności ruchowej

czyli imprezy i uroczystości, które organizowane są przez nasze przedszkole: teatrzyki tematyczne, baliki sportowców, turnieje sportowe, konkursy , a także uczestnictwo w imprezach sportowych…

Korzyści wynikające z regularnej aktywności fizycznej to nie tylko poprawa wydolności i ogólnej sprawności fizycznej, ale też wzmocnienie stawów, więzadeł i wpływ na mineralizację kości, dotlenienie tkanek i narządów oraz zmniejszenie ryzyka wad postawy. Regularny ruch wpływa również korzystnie na niemal każdy układ w naszym organizmie.

Oprócz korzyści fizycznych sport uczy również koncentracji, wytrwałości, systematyczności i samodyscypliny, a także pracy w grupie.

Wiemy, jak istotny jest ruch (sport) w naszym życiu, dlatego zachęcamy naszych wychowanków do podejmowania najróżniejszych aktywności, które sprawiają im wiele radości.

„D” jak dydaktyczne zajęcia z zakresu piramidy żywieniowej…

czyli zajęcia dydaktyczne w poszczególnych grupach przedszkolnych, konkursy dla dzieci i ich rodziców na smaczny i zdrowy posiłek, wizyty ekspertów oraz u ekspertów z zakresu piramidy żywienia…

„Piramida żywienia”

Wielki zespół naukowców,

Stworzył program szczegółowo,

Jak każdy uczeń ma jeść zdrowo!

Warzywa, nabiał, mięsa i owoce,

Tłuszcze, zboża, rośliny strączkowe,

W siedem pięter podzielono

Piramidę ułożono!

By dla wszystkich jasne było

I się nigdy nie myliło,

Co i kiedy jeść potrzeba,

Aby rosnąć aż do „nieba”

Witaminy, sole, białka,

To budulec jest dla ciałka.

Graham, kasze i owsianka

To dla wszystkich pyszne danka.

A do tego marchew, seler.

Burak, dynia i kabaczki,

Trochę groszku, kalarepy

Każdego w mig pokrzepi!

Źródło wiersza: KLIK

„R” jak ruch, dużo ruchu…

czyli wiele ruchu, zabaw, zarówno tych w salach przedszkolnych, jak i poza nimi. Spacery, wycieczki, podchody, zwiady…

Aktywność ruchowa jest jednym z istotnych czynników wpływających na ogólny stan zdrowia. Pozwala nabyć m.in. odporność organizmu. Umożliwia harmonijny rozwój całego ciała. Zapobiega powstawaniu wad postawy u dzieci, kształtuje sylwetkę, a także uczy cierpliwości.

Nasi wychowankowie biorą udział w zajęciach o tematyce zdrowotnej (wspólne ćwiczenia, zabawy, gry ruchowe i sportowe organizowane w salach przedszkolnych, sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu oraz wyjścia na spacery). Ćwiczenie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej służące polepszeniu umiejętności fizycznych naszych przedszkolaków oraz ćwiczenia gimnastyczne prowadzone są przez nauczycieli, a także specjalistów metodami twórczymi.

„O” jak odżywianie, zdrowe odżywianie

czyli promowanie zdrowego odżywiania, przygotowywanie surówek, sałatek owocowych, uprawianie warzyw w ogródku przedszkolnym…

Prawidłowe odżywianie ma ogromny wpływ na rozwój całego organizmu człowieka. Intensywny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym wymaga bowiem  zbilansowanej diety bogatej w białko, wapń, węglowodany, witaminy, tłuszcze i  inne minerały. Odpowiednie odżywianie z uwzględnieniem wszystkich powyższych  składników odżywczych zapewnia małym dzieciom zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny.

W naszej placówce dużo uwagi poświęca się przygotowaniu zdrowych posiłków.

W czasie realizacji projektów nawiązujących do zdrowego odżywiania dzieci zgłębiają wiedzę dotyczącą zdrowych produktów żywieniowych, same hodują zioła i warzywa, przyrządzają zdrowe kanapki, sałatki czy wypieki.

Przedszkole posiada własną, w pełni wyposażoną kuchnię, a nasze panie kucharki każdego dnia przygotowują dla przedszkolaków zdrowe i kolorowe posiłki:

„W” jak warsztaty związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym…

Zdrowie zarówno to fizyczne, jak i psychiczne to niezwykle ważna sprawa, wiemy o tym zarówno my, jak i nasi wychowankowie. By wiedzę tę pogłębić oraz utrwalić zapraszamy na nasze zajęcia ekspertów – specjalistów, którzy nas w tym utwierdzają.

„I” jak informacje promujące zdrowie…

czyli gazetki informacyjne w holu przedszkola – ciekawe artykuły i porady, dodatkowe wydania gazetki przedszkolnej „Ciekawostki Wesołej Ludwiczki”…

Zdjęcie plakatu dla rodziców z informacją o tytule przedszkola promującego zdrowie dla placówki.

Przepis „Zajączków” na zdrowy i pyszny koktajl bananowo – szpinakowy [CZYTAJ]

Przepis „Biedronek” na zdrowe i pyszne smoothie z kiwi i jabłka [CZYTAJ]

Przepis „Biedronek” na koktajl jogurtowo – truskawkowy z kiwi [CZYTAJ]

Przepis „Biedronek” na koktajl truskawkowo – borówkowy [CZYTAJ]

„E” jak emocje

czyli o emocjach, ich wyrażaniu i przeżywaniu…

Emocje odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka – zarówno dzieci jak i dorosłych. Towarzyszą nam one w różnych sytuacjach, odpowiadają za relacje ze światem zewnętrznym. Dziecko w wieku przedszkolnym jest pełne uczuć i emocji. Poprzez emocje wyraża swój stosunek do zdarzeń, ludzi i zjawisk, które go otaczają.

Wiemy jak istotne jest mówienie o emocjach oraz umiejętność radzenia sobie z nimi, dlatego też dla naszych przedszkolaków oraz dla ich rodziców w ramach działań naszej placówki utworzony został kącik psychologiczny dający możliwość konsultacji z psychologiem przedszkolnym [ZOBACZ].

Nasi wychowankowie biorą udział w zajęciach z zakresu kompetencji emocjonalnych i społecznych. W tym celu opracowane zostały m.in. autorski projekt „Nasze emocje” oraz blok „Pracowania rozwoju emocjonalnego i społecznego” innowacji pedagogicznej „W świecie klocków LEGO Education”, a także przedszkolny program zapobiegania i redukowania nadpobudliwości oraz program adaptacyjny.

Realizujemy również projekty i programy zewnętrzne: Przyjaciele Zippiego, Moje dziecko idzie do szkoły, itp.

Przedszkolaki z „Wesołej Ludwiczki” biorą również udział w szeregu akcjach charytatywnych Koła Małego Wolontariatu działającego w placówce [ZOBACZ], co pozwala dzieciom kształtować poczucie tolerancji, zrozumienia, akceptacji, a także empatii.

W placówce organizowane są w ramach „Radosnej sceny przedszkolaka” audycje muzyczne oraz taneczne, jako sposób na wyrażanie oraz rozładowywanie emocji.


Z D R O W I E


ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA DZIAŁAJĄCY PRZY PRZEDSZKOLU NR 124:

 • koordynator: Natasza Nowicka
 • członkowie: Agnieszka Grad, Monika Klejnotowska, Agnieszka Puk

PLAN PRACY – ROK 1

PLAN PRACY – ROK 2

PLAN PRACY – ROK 3

ROCZNY PLAN PRACY 2020/2021 – ZOBACZ


AUTOEWALUACJA:

Standard I: Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

Promocja zdrowia jest jednym z priorytetów pracy naszego przedszkola. Członkowie społeczności przedszkolnej (pracownicy, rodzice oraz dzieci) mają poczucie, że zdrowie i dobre samopoczucie są ważną sprawą w naszej placówce. 

Standard II: Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

Relacja między poszczególnymi członkami społeczności przedszkolnej są dobre. Rodzice uważają, iż stwarza się im możliwość uczestniczenia w życiu przedszkola. Uważają również, iż nauczyciele są dla nich oraz ich dzieci życzliwi i udzielają pomocy dzieciom oraz rodzicom w sprawach dziecka, gdy ta jest potrzebna.

Standard III: Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.

We wszystkich grupach przedszkolnych realizowane są treści dotyczące różnych obszarów edukacji zdrowotnej, m.in.: edukacja żywieniowa, edukacja do zwiększania aktywności fizycznej , edukacja do zdrowia psychicznego. W grupach „0” realizowany jest program „Przyjaciele Zippiego”, który promuje zdrowie emocjonalne dzieci.

W każdej grupie dzieci mają możliwość komponowania zdrowych kanapek. Dla wszystkich dzieci prowadzone są zajęcia kulinarne. Podczas posiłków panuje miła atmosfera, dzieci są zachęcane do próbowania nowych produktów  i potraw. Między I a II śniadaniem dzieci mogą zjeść owoce, warzywa, pestki dyni czy słonecznika. Dzieci mają dostęp do wody podczas pobytu w przedszkolu.

W przedszkolu organizowane są różne formy aktywności fizycznej, zarówno w salach, przedszkolnej sali gimnastycznej, jak i podczas pobytu na ogrodzie przedszkolnym. Nauczyciele wykorzystują różnorodne przybory podczas zabaw ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych, korzystają również ze sprzętów rekreacyjnych na terenie ogrodu przedszkolnego, organizują spacery poza teren przedszkola. W przedszkolu organizowane są dodatkowe zajęcia ruchowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, zumba, mixball – zajęcia ruchowe, ogólnorozwojowe.

Standard IV: Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

W naszym przedszkolu realizowane są zajęcia otwarte dla rodziców, na których mogą oni wspólnie z dziećmi przygotowywać zdrowe potrawy (np. wykorzystując przepisy z przedszkolnej książki kucharskiej) czy aktywnie spędzić czas podczas zabaw ruchowych. Organizowane są konkursy, np. na najbardziej finezyjną zdrową przekąskę, itp.


DZIEŃ ZDROWIA W WESOŁEJ LUDWICZCE

W czwartkowe przedpołudnie, 13 maja 2021 r., w naszej placówce odbyło się niezwykłe święto – Dzień zdrowia. Dzień ten miał uroczyście podsumować blisko 3-letnie starania przedszkolaków oraz personelu przedszkola, by uzyskać krajowy certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

Tego dnia każda z grup przedszkolnych zaprezentowała działania związane ze zdrowiem.

I tak nasze najmłodsze przedszkolaki – „Ślimaki” – podsumowały swoją wiedzę związaną z emocjami, ich odczuwaniem, nazywaniem oraz wyrażaniem. Wykorzystano do tego narzędzie – jakim są dostępne w naszej pracowni LEGO Education – zestawy LEGO DUPLO Zbuduj Emocje.

Nieco starsza grupa – „Biedronki” – skupiła się z kolei na udowodnieniu, że ruch i sport są bardzo dla nas ważne i co najważniejsze – zdrowe!

„Motylki” w ramach utrwalenia wiedzy dotyczącej numeru alarmowego oraz udzielania pierwszej pomocy odbyły warsztaty przeprowadzone przez profesjonalnych ratowników medycznych.

Grupa „Zajączków” natomiast przypomniała i utrwaliła wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania. Dzieci samodzielnie przygotowywały pyszne, kolorowe i niezwykle zdrowe kanapki.

„Pszczółki” natomiast sprawdziły jak to jest z tymi wirusami i dbaniem o zdrowie. Najstarsze przedszkolaki urządziły w swojej sali wielkie laboratorium zdrowia.

To był intensywny i niezwykle aktywny dzień, który na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków!