Ogłoszenia Dyrektora

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA:

– PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – POBIERZ

– ZARZĄDZENIE […] w sprawie wprowadzenie procedur organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola związanych z koronawirusem (covid – 19)… – POBIERZ

– ZARZĄDZENIE […] w sprawie określenia wysokości stawki żywieniowej oraz warunków korzystania z posiłków – POBIERZ

– OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA – POBIERZ

– INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – POBIERZ

– WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GIS DLA PRZEDSZKOLI – ZOBACZ

– ZAKTUALIZOWANE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMI COVID – 19… – POBIERZ