Kategoria: ważne sprawy

Więcej o: Dyżur wakacyjny.

Dyżur wakacyjny.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola podczas przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2022/2023 od 30 maja do 02 czerwca 2023 r.

Szczegóły na stronie: Poznański Serwis Oświatowy w zakładce –  Dyżury Wakacyjne – ZOBACZ.

Więcej o: NABÓR: DRZWI OTWARTE w „Wesołej Ludwiczce”.

NABÓR: DRZWI OTWARTE w „Wesołej Ludwiczce”.

Szanowni Państwo,

w środę 8 marca bieżącego roku, w godzinach od 16:00 do 17:00 w naszym przedszkolu odbędą się DRZWI OTWARTE dla dzieci i ich rodziców, które od września tego roku chciałyby rozpocząć przygodę z edukacją w „Wesołej Ludwiczce”.

Wszystkich kandydatów serdecznie zapraszamy 8 marca o godzinie 16:00 do ogrodu przedszkolnego.

Więcej informacji o naborze w zakładce REKRUTACJA.

Więcej o: Dni adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.

Dni adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.

Serdecznie zapraszamy na dni adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków z „Wesołej Ludwiczki”, które odbędą się 30 i 31 sierpnia od godziny 10:30 do godziny 11:30.

Będziemy bawić się w ogrodzie przedszkolnym oraz w sali przyszłych „Ślimaczków” i lepiej się poznamy.

Do zobaczenia.

Więcej o: Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Drodzy Państwo w dniach od 22 do 24 czerwca 2022 roku konieczne jest pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola przez rodziców/ opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dla osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym wypełniały wnioski elektronicznie udostępniono możliwość elektronicznego potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola.

(Instrukcja dostępna na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/)

Osoby, które  w postępowaniu rekrutacyjnym złożyły tylko wnioski w formie „papierowej” proszone są o wydrukowanie potwierdzenia woli  (Wniosek dostępny na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/) lub pobrania go   z placówki i złożenie z podpisami obojga rodziców do pojemnika znajdującego się w holu przedszkola w wyznaczonych terminach: 22 do 24 czerwca w godzinach  6:30 do 14:30.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych 27 czerwca 2022 r. godz. 12.00.

Więcej o: Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Od dnia 13.06. do dnia 17.06.2022 r. od godziny 10:00.

Wnioski można pobrać w przedszkolu lub wypełnić elektronicznie w systemie NABÓR. Wnioski z podpisami obojga rodziców wraz z załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie do pojemnika znajdującego się w holu przedszkola.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych dnia 22.06.2022 r. godzina 12:00.

Więcej o: Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych dnia 13 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych dnia 13 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych dnia 13 kwietnia 2022 r. godzina 12:00.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Drodzy Państwo w dniach 13 do 19 kwietnia 2022 roku konieczne jest pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dla osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym wypełniały wnioski elektronicznie udostępniono możliwość elektronicznego potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola.

Osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym złożyły wnioski tylko w formie „papierowej” proszone są o wydrukowanie potwierdzania woli (wniosek dostępny będzie na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan) lub pobranie go z placówki i złożenie z podpisami obojga rodziców do pojemnika znajdującego się w holu przedszkola w wyznaczonych terminach: 13 do 19 kwietnia w godzinach 6:30 do 16:30.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych – 25 kwietnia 2022 r. godzina 12:00.

Więcej o: Dyżur wakacyjny 2022

Dyżur wakacyjny 2022

Szanowni Państwo

Przedszkole nr 124 dyżur wakacyjny pełni:

od dnia 01 lipca do 06 lipca 2022 r. oraz od dnia 01 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2022 r.

07 lipca – 31 lipca 2022 r. przedszkole będzie nieczynne.

Przyjmowanie kart zgłoszeń od 07.03 do 11.03.2022 r.

Druki wyłożone są w przedsionku przedszkola.

Więcej o: Drzwi otwarte w „Wesołej Ludwiczce”.

Drzwi otwarte w „Wesołej Ludwiczce”.

Zapraszamy serdecznie przyszłe przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami na spotkanie, które odbędzie się na ogrodzie przedszkolnym w dniu 11.03.2022 roku, o godzinie 15:30 – 16:30.

Więcej o: Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023.

Szanowni Państwo,

w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap – edukacja przedszkolna. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne:

  • Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 dotyczy dzieci z roczników 2016-2019.
  • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w terminie od 14 marca (od godziny 10:00) do dnia 25 marca 2022 r. Składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsze referencja.
  • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze strony: http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

Szczegółowe informacje w zakresie przekazywania dokumentów rekrutacyjnych znajdą Państwo w Informacji dla Rodziców dot. rekrutacji do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023,zamieszczonej na stronie: http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/