Kategoria: ważne sprawy

Więcej o: Lista dzieci zakwalifikowanych (rekrutacja uzupełniająca)

Lista dzieci zakwalifikowanych (rekrutacja uzupełniająca)

Lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola.

[ZOBACZ LISTĘ]

Drodzy Państwo w dniach od 25 do 29 czerwca 2021 roku konieczne jest pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dla osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym wypełniały wnioski elektronicznie udostępniono możliwość elektronicznego potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola.

Instrukcja dostępna na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/

Osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym złożyły tylko wnioski w formie „papierowej” proszone są o wydrukowanie potwierdzenia woli (wniosek dostępny na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/) lub pobrania go z placówki i złożenie z podpisami obojga rodziców do pojemnika znajdującego się w holu przedszkola w wyznaczonych terminach: 25 – 29 czerwca w godzinach 6:30 do 16:30.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych 30 czerwca 2021 r., godzina 12:00.

Więcej o: Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 od dnia 18.06. do 22.06.2021 r.

Wnioski można pobrać w przedszkolu lub wypełnić elektronicznie w systemie NABÓR. Wnioski z podpisami obojga rodziców wraz z załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie do pojemnika znajdującego się w holu przedszkola.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych dnia 25.06.2021 r.

Więcej o: Dyżur wakacyjny 2021

Dyżur wakacyjny 2021

W poniższych załącznikach znajdą Państwo informacje na temat dyżuru wakacyjnego w roku 2021:

Więcej o: Lista dzieci zakwalifikowanych

Lista dzieci zakwalifikowanych

[ZOBACZ LISTĘ]

Lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Drodzy Państwo w dniach od 16 do 21 kwietnia 2021 roku konieczne jest pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dla osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym wypełniały wnioski elektronicznie udostępniono możliwość elektronicznego potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola.

Instrukcja dostępna na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/

Osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym złożyły tylko wnioski w formie „papierowej” proszone są o wydrukowanie potwierdzenia woli (wniosek dostępny na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/) lub pobrania go z placówki i złożenie z podpisami obojga rodziców do pojemnika znajdującego się w holu przedszkola w wyznaczonych terminach: 16 oraz 21kwietnia w godzinach 6:30 do 16:30.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych 26 kwietnia 2021 r., godzina 12:00.

Więcej o: Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo informujemy, że Przedszkole nr 124 dyżur wakacyjny będzie pełnić od dnia 1 lipca do 4 sierpnia 2021 roku.

Przyjmowanie kart zgłoszeń od 15 do 31 marca 2021 r.

Druki wyłożone są w przedsionku przedszkola.

ZAŁĄCZNIKI: PISMO WYDZIAŁU OŚWIATY SKIEROWANE DO RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM [CZYTAJ]

Więcej o: Kontynuowanie edukacji przedszkolnej w roku 2021/2022

Kontynuowanie edukacji przedszkolnej w roku 2021/2022

Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce (od września 2021 r.) zobowiązani są do złożenia Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklaracje będą wydawane przez wychowawców grup.

Przyjmowanie wypełnionych deklaracji od dnia 9 marca do 15 marca br. przez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do przedszkola.