Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Biała plansza z linią ramki oraz napisem konturowanym nabór 2022/2023.

Drodzy Państwo w dniach od 22 do 24 czerwca 2022 roku konieczne jest pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola przez rodziców/ opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dla osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym wypełniały wnioski elektronicznie udostępniono możliwość elektronicznego potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola.

(Instrukcja dostępna na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/)

Osoby, które  w postępowaniu rekrutacyjnym złożyły tylko wnioski w formie „papierowej” proszone są o wydrukowanie potwierdzenia woli  (Wniosek dostępny na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/) lub pobrania go   z placówki i złożenie z podpisami obojga rodziców do pojemnika znajdującego się w holu przedszkola w wyznaczonych terminach: 22 do 24 czerwca w godzinach  6:30 do 14:30.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych 27 czerwca 2022 r. godz. 12.00.