Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Biała plansza z linią ramki oraz napisem konturowanym nabór 2022/2023.

Od dnia 13.06. do dnia 17.06.2022 r. od godziny 10:00.

Wnioski można pobrać w przedszkolu lub wypełnić elektronicznie w systemie NABÓR. Wnioski z podpisami obojga rodziców wraz z załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie do pojemnika znajdującego się w holu przedszkola.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych dnia 22.06.2022 r. godzina 12:00.