Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych dnia 13 kwietnia 2022 r.

Plansza z napisem rekrutacja

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych dnia 13 kwietnia 2022 r. godzina 12:00.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Drodzy Państwo w dniach 13 do 19 kwietnia 2022 roku konieczne jest pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dla osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym wypełniały wnioski elektronicznie udostępniono możliwość elektronicznego potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola.

Osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym złożyły wnioski tylko w formie „papierowej” proszone są o wydrukowanie potwierdzania woli (wniosek dostępny będzie na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan) lub pobranie go z placówki i złożenie z podpisami obojga rodziców do pojemnika znajdującego się w holu przedszkola w wyznaczonych terminach: 13 do 19 kwietnia w godzinach 6:30 do 16:30.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych – 25 kwietnia 2022 r. godzina 12:00.