Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2022/2023.

Plansza z napisem rekrutacja

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację potwierdzenia woli kontynuowanie edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2022/2023 i wypełnioną składają w placówce w terminie: od 7 marca do 11 marca 2022 r.