Lista dzieci zakwalifikowanych (rekrutacja uzupełniająca)

Plansza z napisem rekrutacja

Lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola.

[ZOBACZ LISTĘ]

Drodzy Państwo w dniach od 25 do 29 czerwca 2021 roku konieczne jest pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dla osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym wypełniały wnioski elektronicznie udostępniono możliwość elektronicznego potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola.

Instrukcja dostępna na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/

Osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym złożyły tylko wnioski w formie „papierowej” proszone są o wydrukowanie potwierdzenia woli (wniosek dostępny na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/) lub pobrania go z placówki i złożenie z podpisami obojga rodziców do pojemnika znajdującego się w holu przedszkola w wyznaczonych terminach: 25 – 29 czerwca w godzinach 6:30 do 16:30.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych 30 czerwca 2021 r., godzina 12:00.