Miesiąc: kwiecień 2021

Więcej o: Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Świat piękniejszy się wydaje, kiedy pomocną dłoń się podaje”

Ogólnopolski konkurs plastyczny: „Świat piękniejszy się wydaje, kiedy pomocną dłoń się podaje”

We współczesnym świecie dostrzega się coraz mniej wartości takich jak empatia, wrażliwość czy chęć niesienia pomocy. Rozwijanie rozumienia emocji oraz ich przeżywania, a co za tym idzie możliwości odreagowania ich w sposób “dobry” dla nas samych i dla innych uczymy się od najmłodszych lat. Często wydaje się nam, że przedszkolak niewiele może, a jednak to nie do końca prawda. Zachęcamy serdecznie do zastanowienia się w jaki sposób, jako najmłodsi, możemy pomagać innym i przedstawienie tego w postaci pracy plastycznej.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

ORGANIZATOR KONKURSU: Przedszkole nr 124 im. Wesołej Ludwiczki w Poznaniu

UCZESTNICY: Przedszkolaki z całej Polski

CELE:

  • popularyzacja empatii, wrażliwości oraz chęci niesienia pomocy innym,
  • wspieranie kreatywności dziecka,
  • wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumienia.

TEMAT: „Świat piękniejszy się wydaje, kiedy pomocną dłoń się podaje”

TECHNIKA: Dowolna technika płaska, format pracy A3 lub A4.

ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zdjęcia/skanu pracy plastycznej wykonanej samodzielnie przez dziecko zgodnie z tematem konkursu.
  2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
  3. Każda placówka może przysłać maksymalnie 3 zdjęcia/skany prac.
  4. Do każdego zgłoszenia powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1). Kartę zgłoszenia należy wydrukować, wypisać, podpisać i sfotografować lub zeskanować.
  5. Zdjęcia/skany prac, do których nie zostaną dołączone załączniki, nie wezmą udziału w konkursie.
  6. Zdjęcia/skany prac należy przesłać na adres mailowy organizatora konkursu: konkurs@przedszkole124.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2021 r.

TYTUŁ MAILA: Konkurs „Świat piękniejszy się wydaje, kiedy pomocną dłoń się podaje”

7. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. Pod uwagę brane będą: zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość oraz dobór materiałów i estetyka wykonania. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną 3 zwycięskie miejsca oraz wyróżnienia.

8. 11.06.2021 wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu: www.przedszkole124.pl wraz z wirtualną galerią prac konkursowych. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą na adres wskazany w załączniku.

9. Zdjęcia/skany prac zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z konkursem. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

10. Informacji szczegółowych nt. konkurs udziela: Agnieszka Puk mail: konkurs@przedszkole124.pl

REGULAMIN KONKURSU ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ

Więcej o: Dyżur wakacyjny 2021

Dyżur wakacyjny 2021

W poniższych załącznikach znajdą Państwo informacje na temat dyżuru wakacyjnego w roku 2021:

Więcej o: Lista dzieci zakwalifikowanych

Lista dzieci zakwalifikowanych

[ZOBACZ LISTĘ]

Lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Drodzy Państwo w dniach od 16 do 21 kwietnia 2021 roku konieczne jest pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dla osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym wypełniały wnioski elektronicznie udostępniono możliwość elektronicznego potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola.

Instrukcja dostępna na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/

Osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym złożyły tylko wnioski w formie „papierowej” proszone są o wydrukowanie potwierdzenia woli (wniosek dostępny na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/) lub pobrania go z placówki i złożenie z podpisami obojga rodziców do pojemnika znajdującego się w holu przedszkola w wyznaczonych terminach: 16 oraz 21kwietnia w godzinach 6:30 do 16:30.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych 26 kwietnia 2021 r., godzina 12:00.

Więcej o: Projekt „roślina” u Ślimaków” i „Biedronek” – kształcenie na odległość

Projekt „roślina” u Ślimaków” i „Biedronek” – kształcenie na odległość

Grupa „Ślimaków” i „Biedronek” podczas nauki zdalnej utrwalała wiadomości na temat roślin. W domach naszych przedszkolaków powstawały „Centra badawcze”. Dzieci siały, sadziły i opiekowały się roślinami, ale nie tylko! Dziękujemy, że podzieliliście się z nami pięknymi zdjęciami z waszych działań w domu.

Więcej o: „Do odważnych świat należy” – kształcenie na odległość w grupie „Pszczół”.

„Do odważnych świat należy” – kształcenie na odległość w grupie „Pszczół”.

W minionym tygodniu grupa „Pszczółek” z pomocą interaktywnych prezentacji i wideo poznawała znaczenie odwagi w codziennym życiu. Przedszkolaki poznały m.in. zawody wymagające odwagi (kosmonauta, podróżnik, marynarz), ćwiczyły mimikę twarzy, oswajały także swoje strachy tworząc „Tarczę Antystrachową”.

Zerówkowicze poznali również zapis litery F i f. Dzieci układały kształt nowo poznanych liter z różnych przedmiotów, wycinały go z papieru ściernego, a nawet odwzorowywały swoim ciałem! Na koniec tygodnia dzieci ważyły przedmioty zrobionymi samodzielnie wagami szalkowymi.

Bardzo dziękujemy Wam za aktywny udział w zajęciach.

Więcej o: „Zające” na łące (kształcenie na odległość).

„Zające” na łące (kształcenie na odległość).

W tym tygodniu grupa „Zajączków” za sprawą kształcenia na odległość przeniosła się na kolorową i pachnącą, wiosenną łąkę. Nasze 4, 5 i 6 – latki wzbogaciły swoją wiedzę o wiadomości dotyczące środowiska przyrodniczego, jakim jest łąka i jej mieszkańcy. Dzieci poznały rośliny i zwierzęta łąkowe, ich wygląd, cechy oraz zachowania, udoskonaliły też umiejętność prowadzenia obserwacji przyrodniczych, a także czerpały przyjemność z obcowania z naturą podczas spacerów.

„Zajączki” realizujące temat spisały się na medal! Dziękujemy Wam za aktywność i zaangażowanie!

Więcej o: Grupa „Zajączków” w świecie legend (kształcenie na odległość)

Grupa „Zajączków” w świecie legend (kształcenie na odległość)

W minionym tygodniu najstarsze grupy naszego przedszkola zgłębiały treści legend polskich. Zadania dzieci polegały nie tylko na wysłuchaniu opowieści, ale także aktywnym włączeniu się w aktywności związane z poznanymi historiami.

W ten oto sposób po zapoznaniu z „Legendą o Smoku Wawelskim” w domach przedszkolaków powstały niezwykłe smoki, zaś po spotkaniu z „Legendą o kwiecie paproci” niezwykłe kwiaty, unoszące się na wodzie i otwierające samodzielnie swoje płatki. Z kolei efektem obcowania z „Legendą o Złotej Kaczce” jest niezwykła diorama przedstawiająca scenę z opowieści.

To był bardzo intensywny tydzień. Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie!

Więcej o: Konkursowo u „Pszczół”

Konkursowo u „Pszczół”

W marcu i kwietniu bieżącego roku „Pszczółki” postanowiły wziąć udział w kilku konkursach.

Z wielką radością informujemy, iż Iga z grupy „Pszczół” zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną narysowaną w programie Paint.

Pozostałe dzieci z grupy wzięły udział w konkursie piosenki angielskiej „Can you count in English?”. Przedszkolaki walczyły dzielnie, jednak konkurencja była spora.

Gratulujemy wytrwałości i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!