Kontynuowanie edukacji przedszkolnej w roku 2021/2022

Plansza z napisem umieszczonym w centralnym miejscu planszy: kontynuowanie edukacji przedszkolnej

Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w naszej placówce (od września 2021 r.) zobowiązani są do złożenia Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklaracje będą wydawane przez wychowawców grup.

Przyjmowanie wypełnionych deklaracji od dnia 9 marca do 15 marca br. przez wrzucenie do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do przedszkola.