„Technikoludek czyli przedszkolak w świecie technologii”

Grafika robota

Grupa „Zajączków” z Wesołej Ludwiczki dołączyła do placówek realizujących założenia ogólnopolskiego projektu „Technikoludek czyli przedszkolak w świecie technologii”.

Głównymi celami projektu są:

• rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii;
• rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski.

Projekt powstał, jako odpowiedź na realizację jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na 2020/2021 r., którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

W ramach udziału w projekcie „Zajączki” realizować będą zadania zaplanowane na konkretne miesiące roku.

Więcej o zadaniach projektowych „Zajączków” i ich realizacji poczytać można TUTAJ.