Przedszkole Promujące Zdrowie

Zdrowie – według Światowej Organizacji Zdrowia – to nie tylko brak choroby, ale także stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Mając na uwadze wszystkie te aspekty, a także świadomość, że wiek przedszkolny dla człowieka jest tym momentem, w którym kształtują się jego obecne i przyszłe zachowania prozdrowotne, w grudniu 2010r. Rada Pedagogiczna wraz z radą Rodziców naszego przedszkola podjęła decyzję o przystąpieniu do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Po trzech latach starań i działań prozdrowotnych naszej placówce nadano Certyfikat Wojewódzki Przedszkola Promującego Zdrowie.

Aby móc kontynuować realizację działań w zakresie promocji zdrowia, powołaliśmy specjalny Zespół do spraw Promocji Zdrowia, który opracowuje plany działań i koordynuje wszelkie działania w tej dziedzinie. Na każdy rok szkolny wybieramy priorytety z zakresu edukacji zdrowotnej, które w szczególny sposób będziemy propagować wśród całej społeczności przedszkolnej.

Działania dydaktyczno – wychowawcze obejmują dzieci, rodziców, nauczycieli i całą społeczność przedszkolną.

Promocja zdrowia jest ideą ogólnoświatową, obejmującą działania ochraniające, wzmacniające i pomnażające zdrowie.

Przedszkole Promujące Zdrowie, to takie, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, nauczycieli, pozostałych pracowników placówki oraz rodziców.

logo przedszkole promujące zdrowie: uśmiechnięte jabłuszko umieszczone w kształcie budynku przedszkola

Podejmowane działania:

Z” jak zachęcanie do aktywności ruchowej

czyli imprezy i uroczystości, które organizowane są przez nasze przedszkole: teatrzyki tematyczne, baliki sportowców, turnieje sportowe, konkursy , a także uczestnictwo w imprezach sportowych…

Korzyści wynikające z regularnej aktywności fizycznej to nie tylko poprawa wydolności i ogólnej sprawności fizycznej, ale też wzmocnienie stawów, więzadeł i wpływ na mineralizację kości, dotlenienie tkanek i narządów oraz zmniejszenie ryzyka wad postawy. Regularny ruch wpływa również korzystnie na niemal każdy układ w naszym organizmie.

Oprócz korzyści fizycznych sport uczy również koncentracji, wytrwałości, systematyczności i samodyscypliny, a także pracy w grupie.

Wiemy, jak istotny jest ruch (sport) w naszym życiu, dlatego zachęcamy naszych wychowanków do podejmowania najróżniejszych aktywności, które sprawiają im wiele radości.

„D” jak dydaktyczne zajęcia z zakresu piramidy żywieniowej…

czyli zajęcia dydaktyczne w poszczególnych grupach przedszkolnych, konkursy dla dzieci i ich rodziców na smaczny i zdrowy posiłek, wizyty ekspertów oraz u ekspertów z zakresu piramidy żywienia…

„Piramida żywienia”

Wielki zespół naukowców,

Stworzył program szczegółowo,

Jak każdy uczeń ma jeść zdrowo!

Warzywa, nabiał, mięsa i owoce,

Tłuszcze, zboża, rośliny strączkowe,

W siedem pięter podzielono

Piramidę ułożono!

By dla wszystkich jasne było

I się nigdy nie myliło,

Co i kiedy jeść potrzeba,

Aby rosnąć aż do „nieba”

Witaminy, sole, białka,

To budulec jest dla ciałka.

Graham, kasze i owsianka

To dla wszystkich pyszne danka.

A do tego marchew, seler.

Burak, dynia i kabaczki,

Trochę groszku, kalarepy

Każdego w mig pokrzepi!

Źródło wiersza: KLIK

„R” jak ruch, dużo ruchu…

czyli wiele ruchu, zabaw, zarówno tych w salach przedszkolnych, jak i poza nimi. Spacery, wycieczki, podchody, zwiady…

Aktywność ruchowa jest jednym z istotnych czynników wpływających na ogólny stan zdrowia. Pozwala nabyć m.in. odporność organizmu. Umożliwia harmonijny rozwój całego ciała. Zapobiega powstawaniu wad postawy u dzieci, kształtuje sylwetkę, a także uczy cierpliwości.

Nasi wychowankowie biorą udział w zajęciach o tematyce zdrowotnej (wspólne ćwiczenia, zabawy, gry ruchowe i sportowe organizowane w salach przedszkolnych, sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu oraz wyjścia na spacery). Ćwiczenie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej służące polepszeniu umiejętności fizycznych naszych przedszkolaków oraz ćwiczenia gimnastyczne prowadzone są przez nauczycieli, a także specjalistów metodami twórczymi.

„O” jak odżywianie, zdrowe odżywianie

czyli promowanie zdrowego odżywiania, przygotowywanie surówek, sałatek owocowych, uprawianie warzyw w ogródku przedszkolnym…

Prawidłowe odżywianie ma ogromny wpływ na rozwój całego organizmu człowieka. Intensywny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym wymaga bowiem  zbilansowanej diety bogatej w białko, wapń, węglowodany, witaminy, tłuszcze i  inne minerały. Odpowiednie odżywianie z uwzględnieniem wszystkich powyższych  składników odżywczych zapewnia małym dzieciom zdrowie, prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny.

W naszej placówce dużo uwagi poświęca się przygotowaniu zdrowych posiłków.

W czasie realizacji projektów nawiązujących do zdrowego odżywiania dzieci zgłębiają wiedzę dotyczącą zdrowych produktów żywieniowych, same hodują zioła i warzywa, przyrządzają zdrowe kanapki, sałatki czy wypieki.

„W” jak warsztaty związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym…

Zdrowie zarówno to fizyczne, jak i psychiczne to niezwykle ważna sprawa, wiemy o tym zarówno my, jak i nasi wychowankowie. By wiedzę tę pogłębić oraz utrwalić zapraszamy na nasze zajęcia ekspertów – specjalistów, którzy nas w tym utwierdzają.

„I” jak informacje promujące zdrowie…

czyli gazetki informacyjne w holu przedszkola – ciekawe artykuły i porady, dodatkowe wydania gazetki przedszkolnej „Ciekawostki Wesołej Ludwiczki”…

Zdjęcie plakatu dla rodziców z informacją o tytule przedszkola promującego zdrowie dla placówki.

„E” jak emocje

czyli o emocjach, ich wyrażaniu i przeżywaniu…

Emocje odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka – zarówno dzieci jak i dorosłych. Towarzyszą nam one w różnych sytuacjach, odpowiadają za relacje ze światem zewnętrznym. Dziecko w wieku przedszkolnym jest pełne uczuć i emocji. Poprzez emocje wyraża swój stosunek do zdarzeń, ludzi i zjawisk, które go otaczają.

Wiemy jak istotne jest mówienie o emocjach oraz umiejętność radzenia sobie z nimi, dlatego też dla naszych przedszkolaków oraz dla ich rodziców w ramach działań naszej placówki utworzony został kącik psychologiczny dający możliwość konsultacji z psychologiem przedszkolnym [ZOBACZ].

Nasi wychowankowie biorą udział w zajęciach z zakresu kompetencji emocjonalnych i społecznych. W tym celu opracowane zostały m.in. autorski projekt „Nasze emocje” oraz blok „Pracowania rozwoju emocjonalnego i społecznego” innowacji pedagogicznej „W świecie klocków LEGO Education”, a także przedszkolny program zapobiegania i redukowania nadpobudliwości oraz program adaptacyjny.

Realizujemy również projekty i programy zewnętrzne: Przyjaciele Zippiego, Moje dziecko idzie do szkoły, itp.

Przedszkolaki z „Wesołej Ludwiczki” biorą również udział w szeregu akcjach charytatywnych Koła Małego Wolontariatu działającego w placówce [ZOBACZ], co pozwala dzieciom kształtować poczucie tolerancji, zrozumienia, akceptacji, a także empatii.

W placówce organizowane są w ramach „Radosnej sceny przedszkolaka” audycje muzyczne oraz taneczne, jako sposób na wyrażanie oraz rozładowywanie emocji.


Z D R O W I E