„Do odważnych świat należy” – kształcenie na odległość w grupie „Pszczół”.

Praca plastyczna, tarcza antystrachowa.

W minionym tygodniu grupa „Pszczółek” z pomocą interaktywnych prezentacji i wideo poznawała znaczenie odwagi w codziennym życiu. Przedszkolaki poznały m.in. zawody wymagające odwagi (kosmonauta, podróżnik, marynarz), ćwiczyły mimikę twarzy, oswajały także swoje strachy tworząc „Tarczę Antystrachową”.

Zerówkowicze poznali również zapis litery F i f. Dzieci układały kształt nowo poznanych liter z różnych przedmiotów, wycinały go z papieru ściernego, a nawet odwzorowywały swoim ciałem! Na koniec tygodnia dzieci ważyły przedmioty zrobionymi samodzielnie wagami szalkowymi.

Bardzo dziękujemy Wam za aktywny udział w zajęciach.